Año de fundación de la Fiesta: 1860

Actos Festeros:

13 de julio: “Presentació càrrecs festers”.
20 de julio: “Manifestació de Sant Jaume”.15 de septiembre: “Missa difunts”.
22 de septiembre: “Concert música festera”.27 de octubre: “Misa d’acció de Gràcies”.

Fiestas:

12 de octubre: “Arrancà, Entrà Cristiana, Ball del Capità Cristià”.
13 de octubre: “Missa Major, Entrà Infantil, En-trà Mora, Ball del Capità Moro”.

14 de octubre: “Volta, Ball Concurs, Tiroteig, Ambaixà Mora, Processó, Ball dels Banderers Moro i Cristià”.
15 de octubre: “Volta, Ball Concurs, Tiroteig,Ambaixà Mora, Processó”.

Actos a resaltar:

12 de octubre: “Entrà Cristiana”.13 de octubre: “Entrà Mora”.

Associació de Moros i Cristians de Callosa d’en Sarrià
Plaza del Convento, 8 bajo
03510 Callosa d'en Sarriá Alicante
España