Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

 

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2013, del conseller d’Economia,

Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s’atorga

la declaració de Festa d’Interés Turístic Provincial de la

Comunitat Valenciana a les Festes de Moros i Cristians de

Xixona. [2013/6868]